Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Division - оператор (Vector3, Vector3)

Делит первый вектор на второй.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 operator /(
	Vector3 left,
	Vector3 right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор, полученный в результате деления left на right.

Division Метод определяет операцию деления для Vector3 объектов.

Zobrazit: