Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CopyTo - метод (Single[])

Копирует элементы вектора в заданный массив.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public void CopyTo(
	float[] array
)

Параметры

array
Тип: array<System..::..Single>[]()[][]
Массив назначения.

ИсключениеУсловие
ArgumentNullException

Свойство array имеет значение nullNothingnullptrunitссылка NULL (Nothing в Visual Basic).

ArgumentException

Количество элементов в текущем экземпляре больше, чем в массиве.

RankException

Массив array является многомерным.

array должен содержать по крайней мере три элемента. Метод копирует элементы вектора, начиная с индекса 0.

Zobrazit: