Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Division - оператор (Vector3, Single)

Делит заданный вектор на указанное скалярное значение.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 operator /(
	Vector3 value1,
	float value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор.
value2
Тип: System..::..Single
Скалярное значение.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector3
Результат деления.

Division Метод определяет операцию деления для Vector3 объектов.

Zobrazit: