Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TransformNormal - метод (Vector2, Matrix3x2)

Преобразует нормаль вектора посредством заданной матрицы 3x2.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 TransformNormal(
	Vector2 normal,
	Matrix3x2 matrix
)

Параметры

normal
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Исходный вектор.
matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Матрица.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector2
Преобразованный вектор.
Zobrazit: