Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - метод (Vector2, Vector2)

Перемножает два вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Multiply(
	Vector2 left,
	Vector2 right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector2
Вектор произведения.
Zobrazit: