Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

One - свойство

Возвращает вектор, содержащий все единицы.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> One { get; }

Значение свойства

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Вектор, содержащий все единицы.
Zobrazit: