Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Matrix4x4 - операторы

Тип Matrix4x4 предоставляет следующие члены.

  Имя Описание
Открытый оператор Статический член Addition Складывает каждый элемент в одной матрице с соответствующим элементом во второй матрице.
Открытый оператор Статический член Equality Возвращает значение, указывающее на равенство заданных матриц.
Открытый оператор Статический член Inequality Возвращает значение, указывающее на неравенство заданных матриц.
Открытый оператор Статический член Multiply(Matrix4x4, Matrix4x4) Возвращает матрицу, полученную в результате перемножения двух матриц.
Открытый оператор Статический член Multiply(Matrix4x4, Single) Возвращает матрицу, получаемую в результате масштабирования всех элементов заданной матрицы на скалярный множитель.
Открытый оператор Статический член Subtraction Вычитает каждый элемент во второй матрице из соответствующего элемента в первой матрице.
Открытый оператор Статический член UnaryNegation Преобразует заданную матрицу в отрицательную, умножая все ее значения на "-1".
В начало страницы
Zobrazit: