Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector4 - операторы

Тип Vector4 предоставляет следующие члены.

  Имя Описание
Открытый оператор Статический член Addition Складывает два вектора.
Открытый оператор Статический член Division(Vector4, Vector4) Делит первый вектор на второй.
Открытый оператор Статический член Division(Vector4, Single) Делит заданный вектор на указанное скалярное значение.
Открытый оператор Статический член Equality Возвращает значение, указывающее, равна ли каждая пара элементов в двух заданных векторах.
Открытый оператор Статический член Inequality Возвращает значение, указывающее на неравенство двух заданных векторов.
Открытый оператор Статический член Multiply(Single, Vector4) Умножает скалярное значение на заданный вектор.
Открытый оператор Статический член Multiply(Vector4, Vector4) Перемножает два вектора.
Открытый оператор Статический член Multiply(Vector4, Single) Умножает заданный вектор на указанное скалярное значение.
Открытый оператор Статический член Subtraction Вычитает второй вектор из первого.
Открытый оператор Статический член UnaryNegation Преобразует заданный вектор в отрицательный.
В начало страницы
Zobrazit: