Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Návod: Přidání aplikací

Zapište aplikace, které jste vytvořili a které vycházejí z technologií Microsoftu nebo je rozšiřují. Nezapomeňte si prostudovat téma Pokyny k profilu, abyste měli jistotu, že váš profil splňuje kritéria potřebná k publikování.

noteNote
Před publikováním vaší aplikace se vyžaduje, abyste měli publikovaný marketingový profil společnosti.

 1. Přihlaste se k Partnerskému centru Microsoft.

 2. V navigačním panelu klikněte na kartu Apps (Aplikace).

  • Pokud jste ještě nevytvořili aplikaci, klikněte na tlačítko List an app (Zapsat aplikaci).

  • Pokud jste už aplikaci vytvořili, klikněte na + Add (Přidat).

 3. Zadejte App name (Název aplikace) a App type (Typ aplikace) a pak klikněte na Add app (Přidat aplikaci).

 4. Vyplňte následující údaje:

  1. Properties (Vlastnosti) – zadejte všechny příslušné údaje, zvlášť kategorie procházení včetně Business need (Obchodní potřeby), Works with these Microsoft products and technologies (Spolupracuje s těmito produkty a technologiemi Microsoftu) a Applicable industries (Vhodné obory).

   Do pole Customer resources (Materiály pro zákazníka) zadejte jenom adresy URL, které se týkají konkrétní aplikace a odkazují na obsah, který odpovídá vybraném typu prostředku.

  2. Language details (Podrobnosti o jazycích) – zadejte App name (Název aplikace), Introduction (Úvod), Description (Popis) a Screenshots (Snímky obrazovky) pro jazyky, ve kterých mají být podrobnosti o aplikaci viditelné. Úvod a popis musí být napsaný ve vybraném jazyku.

  3. Pricing and availability (Ceny a dostupnost) – zvolte, jestli je vaše aplikace bezplatná nebo placená, a vyberte země, ve kterých je aplikace dostupná zákazníkům.

 5. Až všechno vyplníte, můžete zobrazit Preview (Náhled) podrobností o aplikaci a kliknout na Submit for approval (Odeslat ke schválení). Aplikace a její podrobnosti musí být schválené, než ji můžete publikovat na Pinpointu nebo na jiných tržištích.

Zobrazit:
© 2015 Microsoft