Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IList.Item – vlastnost

Získá Object se zadaným indexem.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

Object IList.this[
	int index
] { get; set; }

Parametry

index
Typ: System..::..Int32
Index položky k získání nebo nastavení.

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Object

Implements

IList..::..Item

VýjimkaPodmínka
NotSupportedException

Položka je nastavena.

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableArray<(Of <(<'T>)>)> je přetypovat na typ instance IList rozhraní.

Dojde k výjimce, pokud se pokusíte nastavit IList..::..Item vlastnost vzhledem k tomu, že pole je neměnitelný.

Zobrazit: