Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IList(T).Item – vlastnost

Získá prvek u zadaného indexu v poli neměnitelný.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

T IList<T>.this[
	int index
] { get; set; }

Parametry

index
Typ: System..::..Int32
Index elementu, který chcete získat nule.

Hodnota vlastnosti

Typ: T
Element v zadaném indexu v poli neměnitelný.

Implements

IList<(Of <(<'T>)>)>..::..Item

VýjimkaPodmínka
NotSupportedException

Vygeneruje se vždy při pokusu o nastavení této hodnoty.

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableArray<(Of <(<'T>)>)> je přetypovat na typ instance IList<(Of <<'(T>)>>) rozhraní.

Zobrazit: