Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IReadOnlyCollection(T).Count – vlastnost

Získá počet elementů v kolekci.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

int IReadOnlyCollection<T>.Count { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Int32
Počet prvků v kolekci.

Implements

IReadOnlyCollection<(Of <(<'T>)>)>..::..Count

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableArray<(Of <(<'T>)>)> je přetypovat na typ instance IReadOnlyCollection<(Of <<'(T>)>>) rozhraní.

Zobrazit: