Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableArray<T>.IsEmpty

 

Získává hodnotu označující zda to ImmutableArray<T> je prázdný.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

[DebuggerBrowsableAttribute(DebuggerBrowsableState.Never)]
public bool IsEmpty { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true k označení ImmutableArray<T> je prázdný, jinak hodnota false.

Zpět na začátek
Zobrazit: