Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.Where<T> (ImmutableArray<T>, Func<T, Boolean>)

 

Filtruje pořadí hodnot na základě v predikátu.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static IEnumerable<T> Where<T>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray,
	Func<T, bool> predicate
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole filtrovat.

predicate
Type: System.Func<T, Boolean>

Podmínku, která má použít pro filtrování obsah pole.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Vrátí IEnumerable<T> obsahující prvky, které splňují podmínku.

Parametry typu

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: