Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.ToArray<T> (ImmutableArray<T>)

 

Zkopíruje obsah toto pole na měnitelný pole.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static T[] ToArray<T>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Návratová hodnota

Type: T[]

Nově vytvořenou instanci pole.

Parametry typu

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: