Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.Last<T> (ImmutableArray<T>.Builder)

 

Vrátí poslední element v kolekci.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static T Last<T>(
	this ImmutableArray<T>.Builder builder
)

Parametry

builder
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>.Builder

Tvůrce, který se má načíst elementy z.

Návratová hodnota

Type: T

Posledním prvkem v Tvůrce.

Parametry typu

T

Typ položky v Tvůrce.

Exception Condition
InvalidOperationException

Vygeneruje se, pokud kolekce je prázdná.

Zpět na začátek
Zobrazit: