Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.Single<T> (ImmutableArray<T>)

 

Vrátí jediným prvkem pořadí a vyvolá výjimku, pokud je přesně jeden element v pořadí.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static T Single<T>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole pro načtení element ze.

Návratová hodnota

Type: T

Element v sekvenci.

Parametry typu

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: