Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.SingleOrDefault<T> (ImmutableArray<T>, Func<T, Boolean>)

 

Vrátí jediným prvkem sekvenci, která splňuje zadanou podmínku nebo výchozí hodnotu, pokud žádný takový prvek neexistuje; Tato metoda vyvolá výjimku, pokud splňuje více než jeden element podmínku.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static T SingleOrDefault<T>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray,
	Func<T, bool> predicate
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole pro získání element ze.

predicate
Type: System.Func<T, Boolean>

Musí splňovat podmínky elementu.

Návratová hodnota

Type: T

Element splňuje zadanou podmínku; v opačném případě výchozí elementu.

Parametry typu

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: