Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.Select<T, TResult> (ImmutableArray<T>, Func<T, TResult>)

 

Projekty každý prvek pořadí do nového formuláře.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static IEnumerable<TResult> Select<T, TResult>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray,
	Func<T, TResult> selector
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Neměnné pole k výběru položky z.

selector
Type: System.Func<T, TResult>

Funkce transformace má použít pro každý prvek.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TResult>

IEnumerable<T> Jehož elementy jsou výsledek vyvolání funkce transformace pro každý element zdroje.

Parametry typu

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

TResult

Typ elementu výsledek.

Zpět na začátek
Zobrazit: