Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.First<T> (ImmutableArray<T>.Builder)

 

Vrátí první prvek v kolekci.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static T First<T>(
	this ImmutableArray<T>.Builder builder
)

Parametry

builder
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>.Builder

Tvůrce načíst položku z.

Návratová hodnota

Type: T

První položka v seznamu.

Parametry typu

T

Typ položky v poli.

Exception Condition
InvalidOperationException

Pokud toto pole je prázdné.

Zpět na začátek
Zobrazit: