Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IStructuralComparable.CompareTo (Object, IComparer)

 

Určuje, zda aktuálního elementu kolekce předchází, dojde v stejně jako při nebo následuje jiný element v pořadí řazení.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

int IStructuralComparable.CompareTo(
	object other,
	IComparer comparer
)

Parametry

other
Type: System.Object

Element, který má být porovnán s aktuální instancí.

comparer
Type: System.Collections.IComparer

Objekt použitý k porovnání členy aktuální pole s odpovídající členy jiné pole.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Celé číslo, které určuje, zda aktuálního elementu předchází, je ve stejné pozici nebo následuje jiného elementu.

Exception Condition
ArgumentException

Pole nejsou stejnou délku.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IStructuralComparable rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: