Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IStructuralEquatable.Equals (Object, IEqualityComparer)

 

Určuje, zda toto pole je strukturálně rovna zadané pole.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IStructuralEquatable.Equals(
	object other,
	IEqualityComparer comparer
)

Parametry

other
Type: System.Object

Pole, která má být porovnán s aktuální instancí.

comparer
Type: System.Collections.IEqualityComparer

Objekt, který určuje, zda aktuální instance a jiné jsou strukturálně stejné.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud jsou tato dvě pole strukturálně stejné; v opačném false.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IStructuralEquatable rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: