Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IImmutableList<T>.SetItem (Int32, T)

 

Zadaná položka nahradí položky v zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.SetItem(
	int index,
	T value
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index položky k nahrazení.

value
Type: T

Hodnota k přidání do seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nové pole, které obsahuje item v zadaném indexu.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: