Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IImmutableList<T>.Insert (Int32, T)

 

Vrátí nové pole se zadanou hodnotou vložit na zadané pozici.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.Insert(
	int index,
	T element
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index založený na 0 do pole, ve kterém by přidat novou položku.

element
Type: T

Položka ke vložení na začátku pole.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nové pole se zadanou hodnotou vložit.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: