Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IImmutableList<T>.AddRange (IEnumerable<T>)

 

Vrátí kopii původního pole s zadaných elementů přidány na konec pole.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.AddRange(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Elementy pro přidání do konce pole.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nové pole s prvky přidány na konec.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: