Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.Sort (Int32, Int32, IComparer<T>)

 

Seřadí zadaných elementů v poli neměnné pomocí zadaná porovnávací funkce.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableArray<T> Sort(
	int index,
	int count,
	IComparer<T> comparer
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index prvního elementu, který chcete seřadit.

count
Type: System.Int32

Počet elementů, které chcete zahrnout do řazení.

comparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<T>

Implementace pro použití při porovnání prvků, nebo null používat výchozí comparer

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Nové neměnné pole, které obsahuje položky v toto pole seřazená.

Zpět na začátek
Zobrazit: