Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.LastIndexOf (T)

 

Vyhledá v poli pro zadanou položku; spouštění na konci tohoto pole.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int LastIndexOf(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Položka, kterou chcete vyhledat.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na 0, do pole, kde byla položka nalezena; nebo -1, pokud nebyl nalezen.

Zpět na začátek
Zobrazit: