Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IndexOf (T, Int32)

 

Vyhledá v poli pro zadanou položku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int IndexOf(
	T item,
	int startIndex
)

Parametry

item
Type: T

Položka, kterou chcete vyhledat.

startIndex
Type: System.Int32

Index, kdy má začít prohledávání.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index o základu 0 pozici položky, pokud je nalezena, nebo -1, pokud není.

Zpět na začátek
Zobrazit: