Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.GetHashCode ()

 

Vrátí kód hash této instance.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public override int GetHashCode()

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Kód hash pro tuto instanci je vhodný pro použití v algoritmu hash algoritmů a datové struktury jako zatřiďovací tabulku.

Zpět na začátek
Zobrazit: