Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.Enumerator.MoveNext ()

 

Přejde k další hodnotu v poli.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool MoveNext()

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud existuje jiné položky v poli; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: