Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.Clear ()

 

Vrátí pole s všechny elementy odebrat.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableArray<T> Clear()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole s všechny prvky odebrat.

Zpět na začátek
Zobrazit: