Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.Builder.IndexOf (T)

 

Určuje index konkrétní položky v poli.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int IndexOf(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Položka k vyhledání v poli.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index item Pokud je nalezena v seznamu, jinak hodnota -1.

Zpět na začátek
Zobrazit: