Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.As<TOther> ()

 

Vrátí nový neměnné pole, které obsahuje prvky toto pole na jiný typ přetypování.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableArray<TOther> As<TOther>()
where TOther : class

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<TOther>

Neměnné pole, které obsahuje prvky toto pole na jiný typ přetypování. Pokud se přetypování nezdaří, vrátí pole jehož IsDefault vlastnost vrátí true.

Parametry typu

TOther

Typ elementu pole vrátit.

Pole typů odvozené elementy lze převést na pole typů base element bez změna přidělování pole.

Upcasts elementu vytvořené pomocí Create<T, TDerived> Metoda lze vrátit zpět pomocí As<TOther> Metoda. Přetypování dolů je však pouze úspěšné při jeho obrátí předchozí přetypování nahoru. operace.

Zpět na začátek
Zobrazit: