Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.AddRange (IEnumerable<T>)

 

Vrátí kopii původního pole s zadaných elementů přidány na konec pole.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableArray<T> AddRange(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Elementy pro přidání do pole.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Nové pole s elementy přidané.

Zpět na začátek
Zobrazit: