Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray.Create<T> (T[])

 

Vytvoří neměnné pole ze zadaného pole objektů.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableArray<T> Create<T>(
	params T[] items
)

Parametry

items
Type: T[]

Pole objektů k vyplnění pole s.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Neměnné pole, které obsahuje pole položek.

Parametry typu

T

Typ elementů uložené v poli.

Zpět na začátek
Zobrazit: