Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray.Create<T> (T, T, T)

 

Vytvoří neměnné pole obsahující zadané objekty.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableArray<T> Create<T>(
	T item1,
	T item2,
	T item3
)

Parametry

item1
Type: T

První objekt pro uložení v poli.

item2
Type: T

Druhý objekt pro uložení v poli.

item3
Type: T

Třetí objekt pro uložení v poli.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Neměnné pole obsahující zadané objekty.

Parametry typu

T

Typ elementů uložené v poli.

Zpět na začátek
Zobrazit: