Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ImmutableArray<T>.Inequality Operátor (Nullable<ImmutableArray<T>>, Nullable<ImmutableArray<T>>)

 

Kontroluje nerovnost mezi dvěma poli.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static bool operator !=(
	Nullable<ImmutableArray<T>> left,
	Nullable<ImmutableArray<T>> right
)

Parametry

left
Type: System.Nullable<ImmutableArray<T>>

Objekt na levé straně operátoru.

right
Type: System.Nullable<ImmutableArray<T>>

Objekt, který má právo operátoru.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud není tato dvě pole stejný; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: