Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IImmutableList<T>.Replace (T, T, IEqualityComparer<T>)

 

Najde první prvek v poli rovná se zadanou hodnotou a nahradí hodnotu zadanou novou hodnotou.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.Replace(
	T oldValue,
	T newValue,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

oldValue
Type: T

Hodnota k vyhledání a nahrazení v poli.

newValue
Type: T

Hodnota, která má nahradit oldvalue s.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít pro porovnání hodnot.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nové pole, které obsahuje newValue i v případě, že jsou novém i starém hodnoty stejné.

Exception Condition
ArgumentException

oldValue nebyl nalezen v poli.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: