Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableInterlocked.InterlockedInitialize<T> (ImmutableArray<T>, ImmutableArray<T>)

 

Nastaví pole do zadaného pole, pokud pole není inicializovaný.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static bool InterlockedInitialize<T>(
	ref ImmutableArray<T> location,
	ImmutableArray<T> value
)

Parametry

location
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole nastavit na zadanou hodnotu.

value
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Hodnota, na kterou location parametr je nastaven, pokud není inicializován.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud pole byl přiřazen zadanou hodnotou; v opačném false.

Parametry typu

T

Typ elementu uložených v poli.

Zpět na začátek
Zobrazit: