Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArray<T>.IImmutableList<T>.RemoveRange (IEnumerable<T>, IEqualityComparer<T>)

 

Odebere zadané položky z tohoto pole.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.RemoveRange(
	IEnumerable<T> items,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položky, které chcete odebrat, pokud jsou nalezeny v tomto seznamu.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít v hledání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nové pole s prvky odebrat.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableArray<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: