Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableInterlocked.InterlockedExchange<T> (ImmutableArray<T>, ImmutableArray<T>)

 

Nastaví pole do zadaného pole a vrátí odkaz na pole původní jako atomickou operaci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableArray<T> InterlockedExchange<T>(
	ref ImmutableArray<T> location,
	ImmutableArray<T> value
)

Parametry

location
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole nastavit na zadanou hodnotu.

value
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Hodnota, na kterou location parametr nastaven.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Původní hodnota location.

Parametry typu

T

Typ elementu uložených v poli.

Zpět na začátek
Zobrazit: