Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.ToDictionary<TKey, T> (ImmutableArray<T>, Func<T, TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

 

Vytvoří slovník na základě obsahu toto pole.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static Dictionary<TKey, T> ToDictionary<TKey, T>(
	this ImmutableArray<T> immutableArray,
	Func<T, TKey> keySelector,
	IEqualityComparer<TKey> comparer
)

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<T>

Pole pro vytvoření ze slovníku.

keySelector
Type: System.Func<T, TKey>

Selektoru klíče.

comparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>

Porovnávací funkce inicializace slovníku pomocí.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Generic.Dictionary<TKey, T>

Nově inicializovaného slovníku.

Parametry typu

TKey

Typ klíče.

T

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: