Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableArrayExtensions.SequenceEqual<TDerived, TBase> (ImmutableArray<TBase>, ImmutableArray<TDerived>, IEqualityComparer<TBase>)

 

Určuje, zda jsou si rovny podle porovnávání rovnosti dvou sekvencí.

Obor názvů:   System.Linq
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static bool SequenceEqual<TDerived, TBase>(
	this ImmutableArray<TBase> immutableArray,
	ImmutableArray<TDerived> items,
	IEqualityComparer<TBase> comparer = null
)
where TDerived : TBase

Parametry

immutableArray
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<TBase>

Pole k použití pro porovnání.

items
Type: System.Collections.Immutable.ImmutableArray<TDerived>

Položky, které chcete použít pro porovnání.

comparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TBase>

Porovnávače používat ke kontrole rovnosti.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true se indikovat, že že pořadí jsou si rovny; v opačném false.

Parametry typu

TDerived

Typ elementu v poli porovnání.

TBase

Typ elementu obsažený v kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: