Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Pole ImmutableSortedSet<T>.Empty

 

Získá příslušný prázdný neměnné seřazenou sadu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static readonly ImmutableSortedSet<T> Empty

Hodnota pole

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>

Prázdný neměnné Seřazená sada.

Zpět na začátek
Zobrazit: