Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Pole ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Empty

 

Získá prázdný neměnné slovník

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static readonly ImmutableDictionary<TKey, TValue> Empty

Hodnota pole

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Prázdný neměnné slovník.

Zpět na začátek
Zobrazit: