Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableSortedSet<T>.Builder.Max

 

Získá maximální hodnotu v sadě neměnné seřazené podle definice porovnávání.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public T Max { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: T

Maximální hodnota v sadě.

Zpět na začátek
Zobrazit: