Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IList.IsFixedSize – vlastnost

Získá hodnotu, která určuje, zda nezměnitelné seřazené sadě má pevnou velikost.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IList.IsFixedSize { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Boolean
true Pokud sada má pevnou velikost; jinak false.

Implements

IList..::..IsFixedSize

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<(Of <(<'T>)>)> je přetypovat na typ instance IList rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zobrazit: