Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IEnumerator.Current – vlastnost

Získá aktuální prvek v sadě nezměnitelné seřadit.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

Object IEnumerator.Current { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Object
Nastavit aktuální prvek nezměnitelné seřazená.

Implements

IEnumerator..::..Current

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<(Of <(<'T>)>)>..::..Enumerator je přetypovat na typ instance IEnumerator rozhraní.

Zobrazit: