Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableSortedSet<T>.Item (Int32)

 

Získá element neměnné seřazené sady v daném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public T this[
	int index
] { get; }

Parametry

index
Type: System.Int32

Index elementu, který chcete načíst ze seřazené sady.

Hodnota vlastnosti

Type: T

Element v daném indexu.

Zpět na začátek
Zobrazit: