Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableSortedSet<T>.Count

 

Získá počet elementů v neměnné Seřazená sada.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int Count { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Počet elementů v neměnné seřazené sady.

Zpět na začátek
Zobrazit: